Voeding als belangrijkste wapen in de strijd tegen corona

... schreef covid-internist Yvo Sijpkes al in mei jl.

Hij nam het van dichtbij waar dat met name mensen met metabole aandoeningen, zoals overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes type 2,  een verzwakte afweer hebben tegen het coronavirus.

Dus waar je gezond bent is je afweer voldoende in staat om met COVID-19 om te gaan en dan word je er niet zo ziek van, uitzonderingen daargelaten - er kan met aanleg of genetisch wat pech zijn. Maar verreweg de grootste groep is of op leeftijd (kwetsbaar voor elk virus) of metabool ongezond.

Minder ziekehuisopnames

Deze zelfde internist stelt ook dat meer nadruk op leefstijl het aantal ziekenhuisopnames kan verminderen. Dat betekent dus dat veel meer nadruk op leefstijl heel erg kan helpen om het aantal ziekenhuisopnames, het aantal IC opnames en het aantal overlijdens te verminderen. Precies de reden waarom we nu in een lockdown zitten.

Voeding is de belangrijkste leefstijlpijler

Voeding is de belangrijkste leefstijlpijler maar daar schenkt de politiek geen aandacht aan. Vanuit de politiek is met heel veel moeite gezegd, ja, een wandelingetje elke dag dat is goed maar er is met geen woord gerept over de oorzaken van die metabole ongezondheid en dat is toch vooral de voeding in een toch wat ongezondere omgeving.

Covid-internist Yvo Sijpkes schrijft verder: hier is ontzettend veel winst te boeken. Is het niet voor de huidige covid dan is het straks ook weer voor nieuwe virussen die ongetwijfeld weer eens langs gaan komen. Het is niet normaal dat we zo gebukt gaan onder corona. Het zou ook niet nodig zijn als we met zijn allen een veel gezondere leefstijl zouden hebben.

Snel een verbeterde afweer

Je hebt echt geen jaren nodig om gezonder te worden. Je boekt al snel winst als je vandaag begint met je leefstijl onder de loep te nemen. Je leefstijl aanpakken zorgt binnen een aantal weken voor een sterk verbeterde afweer. Niet alleen tegen het huidige virus maar ook tegen de volgende(n) die nog gaan komen, zoals die er overigens altijd geweest zijn en zullen zijn.

Kom uit die slachtofferrol en neem de leiding over je eigen gezondheid!

Een verbeterde afweer? Klik dan voor een kennismakingsgesprek op onderstaande button.

verbeterde afweer